• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skolebytte

Informasjon

Skjemaet skolebytte brukes ved flytting innad eller ut av kommunen, eller ved søknad om skolebytte på grunn av andre forhold.

Ved søknad om skolebytte ved andre forhold enn flytting, behandles dette individuelt av kommunen, og resulterer i et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages.

Hvis eleven ønsker å søke om skolegang i en annen kommune enn der eleven er bosatt, må bostedskommunen kontaktes for veiledning om fremgangsmåte.

Retningslinjer for skolebytte i Lunner kommune
 
1. Nærskoleprinsipp/skolegrenser jf. opplæringsloven § 8-1.Skolen

2. Opplæringslovens bestemmelser

3. Særskilte individuelle årsaker som: 
-     Fysisk funksjonshemming og eller sosiale- og eller medisinske forhold
-     Søsken ved ønsket skole 
-     Faglig skjønn og vurdering 
-     Kapasitet ved skolen

4. Barnets beste skal være et grunnleggende prinsipp i alle saker iht. Barnekonvensjonen art. 3, Grunnlovens §104.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader